VÄRMEPUMP – VAD BEROR DRIFTSKOSTNADERNA PÅ?

Med hjälp av naturkrafterna ger värmepumpar användarna oberoende och billig energi för att värma huset och vattnet. Men för att detta ska hända måste flera villkor vara uppfyllda.

De största fördelarna med värmepumpar är oberoende av fluktuerande priser på energibärare på marknaden och framför allt låga driftskostnader. Många användare är också uppmärksamma på deras ekologiska och ekonomiska drift – de drivs av el, de förbrukar mycket mindre el än de ger byggnaden värme. En betydande del av värmeenergin, hela 85%, kommer från förnybara källor, vilket minskar uppvärmningskostnaderna med upp till 75% jämfört med traditionella installationer. Vad måste säkerställas för att värmepumpen ska fungera optimalt?

Väl vald och gjort installation

Under hela processen är det extremt viktigt att noggrant analysera investeringen och förbereda en korrekt värmebalans som överensstämmer med byggnadens fysiska egenskaper. Detta möjliggör lämpligt val av värmepump och internt värmesystem. Naturligtvis bör det beaktas om anläggningen är nybyggd eller moderniserad.

Beslutet att köpa en enhet som gjorts under designen av huset eller i ett tidigt byggnadsskede ger större driftsfrihet och val av den optimala lösningen. Byggandet av en markvärmekälla för en markpump i fallet med ett nybyggt hus är inte så besvärligt – du behöver inte gräva genom den redan ordnade trädgården.

Den mest populära lösningen för äldre hem är att välja en luftvärmepump. Dessa enheter fungerar med en extra värmekälla, som vanligtvis är en elektrisk värmare. Det bör noteras att vid modernisering av värmesystemet kan det vara nödvändigt att utföra termisk modernisering av hela byggnaden vid installation av en värmepump. Annars kan det hända att värmen inte täcker byggnadens värmeförlust. För att helheten ska fungera effektivt och korrekt är det nödvändigt att montera alla element korrekt, i enlighet med designantagandena.

Intern installation

När du väljer en värmepump för att värma ditt hem är den bästa lösningen att kombinera det med värme med låg temperatur, t.ex. golvvärme eller lågtemperaturradiatorer. Det är också viktigt att tjockna golvvärmerören. Hela saken kombineras bäst med ett golv av material som leder värmen bra.

Kontakta oss som dina proffs på värmepumpar i Stockholm!