UPPVÄRMNING MED GEOTERMISK ENERGI

Effektivt och miljövänligt. Geotermisk energi är en av de alternativa energikällorna. Geotermisk energi är fortfarande en av de mest underskattade uppvärmningsmetoderna i Malmö. På grund av de relativt höga anskaffningskostnaderna och kravet på tillstånd avstår många intresserade från att värma upp med värmepumpar i ett tidigt skede. På lång sikt kan emellertid geotermisk energi definitivt vara lönsam, eftersom man från och med nu är oberoende av prisutvecklingen på fossila bränslen.

DEN GEOTERMISKA PRINCIPEN

För uppvärmning med geotermisk energi är det först nödvändigt att borra hål i marken. Som regel borras hål några meter från varandra. Beroende på värmebehov och krav kan hålens djup vara mellan 4 och 120 meter. Prober, som lättast kan föreställas som plaströr, används sedan för att transportera värmen. Dessa innehåller en flytande blandning av vatten och frostskyddsmedel som extraherar värme från marken och transporterar den uppåt. I slutändan fungerar en sådan värmepump som ett kylskåp bara med motsatt effekt. Medan värme extraheras från ett rum i kylskåp och släpps ut på utsidan händer precis tvärtom när man värmer upp med geotermisk energi.

FÅ RÄTT TILLSTÅND

Till skillnad från många andra uppvärmningsmetoder är köp av en värmepump i Malmö föremål för godkännande. Bestämmelserna påverkar bland annat en planerad konstruktion. Att få lämpliga tillstånd kan ta lite tid, så du bör planera detta i förväg. Det är mycket viktigt att meddela den ansvariga vattenmyndigheten. Särskilt med byggnader i skyddsområden för dricksvatten finns det ofta problem eller ytterligare begränsningar.

EN FRÅGA OM KOSTNAD

En av de främsta anledningarna till att geotermisk uppvärmning ännu inte är så populär som sol, gas eller olja i Malmö är de höga anskaffningskostnaderna. Ett geotermiskt system med utveckling och borrning kan kosta 200 000 kronor och ibland t.o.m. ännu mer. Detta innebär att priset ofta är dubbelt så högt som ett olje- eller gasvärmesystem. Dessutom är det inte ovanligt att borrhålen har en oberäknad kostnadsfaktor i förväg. I slutändan kan systemet bli dyrare än vad du kanske har beräknat i början.
På kort sikt kan geotermisk uppvärmning verka relativt dyr. På lång sikt lönar sig dock systemen ofta betydligt. Å ena sidan är operatörerna helt oberoende av kostnaden för fossila bränslen. Geotermisk energi är praktiskt taget gratis, så du kan spara mycket pengar här. Dessutom är kostnaderna och ansträngningarna för underhåll mycket begränsade. Det uppskattas att en stor del av anläggningen kommer att hålla i cirka hundra år. Endast värmepumpen behöver vanligtvis bytas ut efter 25 år. Experter har beräknat att tilläggskostnaderna kommer att ha kvittats efter cirka 15 år. Från denna punkt börjar värmen löna sig.

Kontakta oss för värmepump i Malmö, vi hjälper dig gärna hitta rätt värmepump eller bara svara på dina frågor.