UPPVÄRMNING I ETT ENERGIBESPARANDE HUS

Byggandet av ett energieffektivt hus är förknippat med något högre byggkostnader än ett hus med standardparametrar. Men med lämpligt urval av material och teknik kan en bra relation mellan investeringskostnader och parametrar för anläggningen erhållas.

Värmeinstallationer i ett energieffektivt hus måste vara mycket effektiva. På grund av egenskaperna hos byggnadsväggar behöver uppvärmningskraften för de installerade enheterna som ansvarar för termisk komfort i byggnaden inte vara hög. Mycket bra värmeisolering och därmed begränsade värmeförluster till miljön gör användningen av enheter som använder förnybara energikällor, såsom värmepumpar, till en idealisk lösning. De använder fri energi från marken eller luften, vilket minskar kostnaden för att använda huset.

Kostnadsminskning består inte bara i att använda naturlig energi utan också om det inte finns något behov av att göra en gasanslutning, bygg en rökgasskorsten samt ett specialrum för pannrummet. Några av enheterna, såsom värmepumpen tillåter, förutom standardanvändningen för centralvärme och tappvarmvatten, också rymdkylning tack vare den aktiva kylfunktionen som standard. Dessutom ger värmepumpar oberoende av de fluktuerande priserna på energibärare på marknaden och framför allt låga driftskostnader. Ett stort antal användare är också uppmärksamma på deras ekologiska och ekonomiska drift – drivs av el, de förbrukar mycket mindre el än de ger byggnaden värme.

En betydande del av värmeenergin, hela 85%, kommer från förnybara källor, vilket minskar uppvärmningskostnaderna med upp till 75% jämfört med traditionella installationer. Värmepumpar garanterar också större estetik och platsbesparing. Allt eftersom de fungerar mest effektivt med ett lågtemperaturvärmesystem, dvs golv- och vägguppvärmning, vilket eliminerar behovet av att installera fula radiatorer.

Kontakta oss som dina proffs på värmepumpar i Stockholm!