Typer värmepumpar

Värmepumpar är en populär lösning som använder förnybar energi. De kan planeras både vid byggandet av ett hus och i en redan bebodd byggnad. Typerna av värmepumpar är uppdelade efter den källtyp som värmen erhålls från. Enligt huvuddelningen skiljer vi en markpump, en vattenpump och en luftpump.

Markpumpen används mycket ofta i Sverige och har den största andelen i nybyggda installationer. Värmekällan är marken. Den kan användas både för att leverera värme till värmekretsen och till en varmvattentank. Dess fördelar inkluderar hög driftseffektivitet, vilket gör pumpen till den enda källan för uppvärmning av fastigheten. Nackdelen är att tomtområdet måste vara stort vid användning av en horisontell växlare. Å andra sidan, när man använder vertikala sonder, måste borrningen vara ganska djup och nå hundra meter.

Vattenpumpen kännetecknas också av hög energieffektivitet, ännu högre än för markpumpar. Källan är varmt strömmande vatten. Det kan vara den enda källan för hemuppvärmning. Problemet är höga investeringskostnader. Den externa kraftkällan för pumpen kan vara el, olja eller gas.

Luftkällvärmepump – dess popularitet ökar eftersom den inte kräver höga kostnader från början. Värmekällan är luft som tas från utsidan. Den är uppdelad i luft-till-luft (värmetransport till insidan) och luft-till-vatten (värme transporteras till värmekretsen och varmvattentanken). Luftpumpen kan användas under alla förhållanden. I detta fall är det emellertid nödvändigt att utrusta fastigheten med en annan, ytterligare värmekälla, som kommer att stödja eller byta ut pumpen under den perioden med de största temperaturskillnaderna inom och utanför lokalen. Det rekommenderas att kombinera en sådan värmepump med lågtemperaturssystem, t.ex. golvvärme.

Det finns också hybridvärmepumpar på marknaden, som är en kombination av förnybar och traditionell energi och skiljer sig beroende på vilka lösningar som används.

Kontakta oss som dina proffs på värmepumpar i Stockholm!