Minska det ekologiska fotavtrycket med värmepumpar

Många områden kan användas för att minska det ekologiska fotavtrycket. Även små åtgärder av individer har en stor inverkan totalt sett. Alla kan ge ett betydande bidrag genom att ändra livsstilsvanor och medveten konsumtion.
I genomsnitt faller ungefär ¼ av hela det ekologiska fotavtrycket i levnadsområdet. Föråldrade värmesystem är särskilt betydelsefulla. Värmepumpar är det bästa alternativet för både klimat och full kostnadsberäkning.

Modernisera uppvärmningen

Äldre värmesystem fungerar inte längre effektivt. Mycket mer bränsle används till önskad värme än i moderna system. Det är därför värt att byta ut värmaren både för miljön och för plånboken.
De olika värmesystemen skiljer sig mycket åt när det gäller deras ekologiska fotavtryck.
Det är svårt att ge en exakt specifikation beroende på värmesystemet, eftersom till exempel ett fjärrvärmeverk kan drivas med fossil energi, biomassa eller avfall.
Värdena fluktuerar också avsevärt inom gasuppvärmningssystemen. Naturgas från läckande rör lämnar ett mycket större fotavtryck än biogas från avfall.
I trävärmare är fotavtrycket relativt högt, eftersom det erforderliga området beaktas vid återväxt.

Värmepumpens värmesystem som fungerar utan förbränning är bäst. Klimatneutral omgivande värme (jord, luft, vatten) används för uppvärmning och beredning av varmvatten. Om den erforderliga elen kommer från ett solcellssystem minimeras det ekologiska fotavtrycket ytterligare.

Värmepumpar är oslagbara även med full kostnadsredovisning

Den svenska energi-byrån ger en oberoende fullkostnadsjämförelse för 2019. Investering, underhåll och reparationskostnader samt bränslepriser beaktas.
Värmepumpen fungerar bäst i nybyggnader och i termiskt renoverade hus.

Ge ett bidrag med mindre mått

Även om en uppvärmningskonvertering för närvarande inte är ekonomiskt möjlig kan det ekologiska fotavtrycket minskas med mindre åtgärder:

Serva värmesystemet regelbundet – spara med rätt inställningar utan att kompromissa med komforten och öka dess livslängd.
Uppvärmning medvetet – även en eller två grader mindre har stor inverkan.
Säkerhet kring radiatorer – inga möbler eller gardiner nära radiatorerna.

Vill du ha en värmepump? Kontakta då oss så hjälper vi dig vid införskaffandet av värmepump i Malmö!