HUR FUNGERAR EN VÄRMEPUMP FÖR ÄLDRE HUS?

Beroende på typ av byggnad kommer värmeanläggningarnas effektivitet att vara annorlunda. Så hur kan vi kontrollera driften av värmepumpar för äldre hus?

Vid bedömningen av effektiviteten hos en värmepump är det värt att uppmärksamma den viktigaste SPF-faktorn. Den visar hur mycket värme som värmepumpen gav för att värma huset, hur mycket varmvatten och hur mycket el som förbrukades. Fördelen med denna faktor är att den bestäms utifrån faktiska mätningar vid en viss tidpunkt, t ex under året.

Elförbrukning som används för drift av värmepumpen och andra enheter som stöder driften av pannrummet, t.ex. en elektrisk värmare, mäts av en elmätare. Värmemätaren bestämmer i sin tur mängden värme som tillförs för uppvärmning av huset och vattnet.

Kontakta oss som dina proffs på värmepumpar i Stockholm!