EKOLOGISKA VÄRMEKÄLLOR

En värmepump är en ekologisk och säker lösning, eftersom enheten för att värma byggnaden använder den energi som finns tillgänglig i omgivningen. Det bränner inte någonting, vilket innebär att det inte avger några skadliga ämnen som hotar livet.

Varför en värmepump?

I ett hemvärmesystem utför en värmepump samma uppgift som en gas- eller kolpanna – den används för att leverera värme till centralvärmesystemet och för att förbereda varmvatten för tappvatten. En panna producerar värme genom att bränna gas eller kol, medan pumpen bara pumpar och bearbetar den, den är inte dess källa. Det handlar om fördelningen av termisk energi i byggnaden. Värmepumpen hämtar värme på en plats som kallas den nedre källan, medan den överför den genom det värmesystem som kallas den övre källan.

Värmepumpen drivs med el, som kan levereras på två sätt: genom ett kraftverk och en solcellsanläggning i hemmet. Det andra alternativet är definitivt mer ekologiskt, eftersom en kW energi som tas från nätverket gör att du kan få från två till fyra kW termisk energi.

Grundparametern som beskriver effektiviteten hos denna enhet är COP-indexet, som definierar förhållandet mellan värmen som levereras till byggnaden och den mängd el som används av pumpen. Om vi tar en kW från nätverket får vi fyra kW värme, vilket innebär att COP-koefficienten är fyra.

En värmepump fungerar på samma sätt som ett kylskåp, extraherar värme från produkterna i den och överför den till rummet. Även om lufttemperaturen är låg fungerar värmepumpen smidigt och avger värme. Till skillnad från pannor behöver dessa enheter inte skorsten, gasanslutning eller bränsleförvaring.

Kontakta oss som dina proffs på värmepumpar i Stockholm!